ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์ “นักคิดพิชิตจักรวาล” โดย สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการจัดทำรายการโทรทัศน์  “นักคิดพิชิตจักราวาล”  ซึ่งเป็นรายการวาไรตี้เกมโชว์    มุ่งเน้นการใช้ความรู้และทักษะจากสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม   โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9   ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 18.00 -19.00 น.    ขอเชิญชวนนักเรียน
ครู  ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป  ได้ติดตามรับชมและร่วมชื่นชมศักยภาพของเด็กไทย

 

เขียนส่งความคิดเห็นหรือเขียนตอบกลับ