โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานจุดเน้นโปรดดำเนินการด่วน..เว็บจะปิดแล้ว

โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2555 ขอให้รีบรายงานอย่างเร่งด่วน ก่อนที่เว็บจะปิด หากเกินกำหนดท่านจะไม่สามารถป้อนข้อมูลได้

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานมีดังนี้

1.บ้านป่าแดง(วันรัตน์)  2.บ้านนาคูหา 3.วัดน้ำโค้ง 4.บ้านสุพรรณ 5.วัดเหมืองค่า 6.บ้านกาซ้อง  7.วัดเมธังกราวาส 8.บ้านดอนชุม 9.บ้านป่ากล้วย
10.บ้านห้วยฮ้อม 11.บ้านบุญเริง  12.บ้านไผ่โทน 13.บ้านปางยาว 14.บ้านแม่กระทิง 15.บ้านทุ่งควั๊ะ 16.บ้านห้วยโรงนอก 17.บ้านบุญแจ่ม

18.บ้านป่าเลา 19.บ้านท่าวะ  20.บ้านแม่พร้าว 21.บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 22.บ้านเตาปูน 23.บ้านคุ้ม 24.บ้านเทพ 25.บ้านศรีมูลเรือง 26.บ้านโทกค่า

27.บ้านสันปู่สี 28.บ้านหนองเสี้ยว 29.บ้านหัวเมือง 30.บ้านลู 31.บ้านดอนแก้วอาสา 32.บ้านวังดิน 33.บ้านหนองม่วงไข่ 34.บ้านทุ่งแค้ว

35.บ้านวังหลวง 36.บ้านหนองน้ำรัด 37.บ้านย่านยาว

การรายงานให้เข้าเว็บ  www.stabdb.com/school/

 

เขียนส่งความคิดเห็นหรือเขียนตอบกลับ