ตู้เก็บแท็บเล็ต
ช่วงนี้ได้มีโอกาสไปติดตามผลการใช้แท็บเล็ตประกอบการจัดการเรียนการสอนชั้น ป.1 พบว่าหลายโรงเรียนได้พยายามออกแบบตู้เก็บแท็บเล็ตให้มีความปลอดภัย ใช้งานได้สะดวก และสามารถชาร์ทไฟไนขณะเก็บได้จึงนำภาพตู้เก็บแท็บเล็ตมานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกัน หากใครมีรูปแบบใหม่ ๆ ช่วยเผยแพร่ด้วยนะครับ นอกจากนี้ได้ไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติที่เมืองทองธานี เห็นโรงเรียนในจังหวัดสุโขทัยได้นำตู้แท็บเล็ตที่ทำจากไม้สักมาจำหน่าย จึงได้นำรูปแบบมาเผยแพร่ด้วย

เขียนส่งความคิดเห็นหรือเขียนตอบกลับ