เชิญชวนส่งผลงานประกวด “Thailand Social Media Award ๒๐๑๓”

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประกวดผลงาน “Thailand Social Media Award ๒๐๑๓” โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ชนะ การประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมโล่เกียรติยศ และ เงินรางวัล รายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทางเว็บไซต์ www.thaismedu.com

เขียนส่งความคิดเห็นหรือเขียนตอบกลับ