ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทำสื่อการเรียนสำหรับระบปฏิบัติการแอนดรอย์

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมปฎิบัติการทำสื่อการเรียนสำหรับระบบปฏิบัติการ
แอนดรอย์  ระหว่างวันที่  4- 8 มีนาคม 2556 ณ ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรม คนละ 2000 บาท รับสมัครถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  http://www.comtech.lpru.ac.th

เขียนส่งความคิดเห็นหรือเขียนตอบกลับ