แจ้งที่พักในการไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ให้เป็นเจ้าจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 21- 23 พฤศจิกายน 2555 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสามารถดูรายละเอียดการแข่งขัน  และจองที่พักได้ที่เว็บไซต์  www.northcm62.net    และดูรายละเอียดที่พักได้ที่ www.northcm62.net/Hotel.xlsx

เขียนส่งความคิดเห็นหรือเขียนตอบกลับ