รวมเนื้อหาบล็อกของเดือนมีนาคม, 2013

ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์ “นักคิดพิชิตจักรวาล” โดย สพฐ.

วันพฤหัส, เดือนมีนาคม 28th, 2013

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการจัดทำรายการโทรทัศน์  “นักคิดพิชิตจักราวาล”  ซึ่งเป็นรายการวาไรตี้เกมโชว์    มุ่งเน้นการใช้ความรู้และทักษะจากสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม   โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9   ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 18.00 -19.00 น.    ขอเชิญชวนนักเรียน
ครู  ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป  ได้ติดตามรับชมและร่วมชื่นชมศักยภาพของเด็กไทย

 

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานจุดเน้นโปรดดำเนินการด่วน..เว็บจะปิดแล้ว

วันจันทร์, เดือนมีนาคม 25th, 2013

โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2555 ขอให้รีบรายงานอย่างเร่งด่วน ก่อนที่เว็บจะปิด หากเกินกำหนดท่านจะไม่สามารถป้อนข้อมูลได้

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานมีดังนี้

1.บ้านป่าแดง(วันรัตน์)  2.บ้านนาคูหา 3.วัดน้ำโค้ง 4.บ้านสุพรรณ 5.วัดเหมืองค่า 6.บ้านกาซ้อง  7.วัดเมธังกราวาส 8.บ้านดอนชุม 9.บ้านป่ากล้วย
10.บ้านห้วยฮ้อม 11.บ้านบุญเริง  12.บ้านไผ่โทน 13.บ้านปางยาว 14.บ้านแม่กระทิง 15.บ้านทุ่งควั๊ะ 16.บ้านห้วยโรงนอก 17.บ้านบุญแจ่ม

18.บ้านป่าเลา 19.บ้านท่าวะ  20.บ้านแม่พร้าว 21.บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 22.บ้านเตาปูน 23.บ้านคุ้ม 24.บ้านเทพ 25.บ้านศรีมูลเรือง 26.บ้านโทกค่า

27.บ้านสันปู่สี 28.บ้านหนองเสี้ยว 29.บ้านหัวเมือง 30.บ้านลู 31.บ้านดอนแก้วอาสา 32.บ้านวังดิน 33.บ้านหนองม่วงไข่ 34.บ้านทุ่งแค้ว

35.บ้านวังหลวง 36.บ้านหนองน้ำรัด 37.บ้านย่านยาว

การรายงานให้เข้าเว็บ  www.stabdb.com/school/

 

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

การสัมมนา On line เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551

วันศุกร์, เดือนมีนาคม 15th, 2013

ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในระบบ On line ได้ที่เว็บไซต์  http://academic.obec.go.th/web/node/295

 

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

แบบทดสอบการวัดตามตัวชี้วัดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันพุธ, เดือนมีนาคม 6th, 2013

สพฐ. ได้จัดทำแบบทดสอบการวัดตามตัวชี้วัดเพื่อรายงานตามตัวชี้วัดจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน โรงเรียน หรือครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นสามารถดาวน์โหลดแบบทดสอบไปวัดผลนักเรียน เพื่อประกอบการรายงานผลได้ที่เว็บไซต์ http://www.curriculum51.net/viewpage.php?t_id=179

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »