รวมเนื้อหาบล็อกของเดือนพฤษภาคม, 2012

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS

วันศุกร์, เดือนพฤษภาคม 25th, 2012

ด้วย สพฐ. ได้ดำเนินการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประจำปี 2555 โดยกระบวนการคัดเลือกจะบูรณาการเข้ากับงานศิลปหัตถกรรมทางเหนือ ซึ่งจะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 -23 พฤศจิกายน 2555 ท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ สพป. เชียงใหม่เขต 1 http://www.chiangmaiarea1.go.th/ ทั้งนี้ให้สมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555

 

 

 

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของ สพฐ.

วันพุธ, เดือนพฤษภาคม 23rd, 2012

สพฐ. จะจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT จำนวน 3 โครงการ ขอเชิญชวนครูผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมอบรม ตามรายละเอียดในโครงการ ดังนี้
1.. โครงการก้าวใหม่ของครูไทยก้าวไกลด้วย SocialMedia
2. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.krutubechanel.com
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน www.dowebd.com

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสอนที่
http://www.techno.bopp.go.th/techno_z1/?name=news&file=readnews&id=179

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

การอบรมเตรียมความพร้อมการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน

วันอังคาร, เดือนพฤษภาคม 15th, 2012
สพป. แพร่ เขต 1 โดยกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมแบะเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
 สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป. แพร่ เขต 1 มีครูเข้ารับการอบรมจำนวน 126 คน
 มีกิจกรรมให้ครูได้ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทำความรู้จักกับแท็บเล็ตและฝึกใช้สื่อออฟไลน์ และออนไลน์ที่จะนำไปบรรจุใแท็บเล็ตของนักเรียนชั้น ป.1
 
เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »