รวมเนื้อหาบล็อกของเดือนเมษายน, 2012

สพป. แพร่ เขต 1 จัดอบรมเทคนิคการใช้กระดานอิเลคทรอนิกส์

วันพุธ, เดือนเมษายน 25th, 2012

สพป. แพร่ เขต 1 จัดอบรมการใช้กระดานอิเลคทรอนิกส์ ให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรกระดานอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 26 โรงเรียน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 โดยได้รับความอนุเคราะหฟืวิทยากรจากบริษัทชินวุธมาเก็ตติ้ง มีผู้เข้ารับการอลบรมจำนวน 54 คน

ชมวิดีโอสาธิตการใช้งานกระดานอิเลคทรอนิกส์

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มือครูการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันจันทร์, เดือนเมษายน 23rd, 2012

ขณะนี้ ทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้ทำการอัพโหลด คู่มือครูสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เรียบร้อยแล้ว ท่านที่ต้องการดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวสามารถสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าว ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2575-4681    คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคู่มือครู

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

ขอเชิญครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทดลองใช้บทเรียนบนแท็บเล็ต

วันจันทร์, เดือนเมษายน 23rd, 2012

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ได้นำบทเรียนที่จะนำไปใช้บนแท็บเล็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
มาให้ครูทดลองใช้บนเว็บ www.dekthai.net  จึงขอเชิญชวนครูผู้สอนชั้น ป.1 และผุ้สนใจ เข้าไปทดลองใช้ และหากพบข้อบกพร่อง โปรดแจ้งให้
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ทราบด้วย   เข้าไปทดลองใช้   คลิกที่นี่

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

ประชาสัมพันธ์โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน e-Learning เฉลิมพระเกียรติ

วันจันทร์, เดือนเมษายน 2nd, 2012

สพฐ. พิจารณาเห็นว่าโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน e-Learning เฉลิมพระเกียรติ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเหมาะสม และมีการนำเสนอที่น่าสนใจเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ประกอบกับจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ นำรายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อสมทบสร้าง หอเฉลิมพระเกียรติราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง เจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมทบกองทุนมูลนิธิฯ เพื่อการจัดงานสาธารณประโยชน์ ในนามรัฐบาลและมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช

               จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์โครงการโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน e-learning เฉลิมพระเกียรติ ของมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช เพื่อให้สถานศึกษา พิจารณาให้การสนับสนุนจัดซื้อ หรือประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับบริจาคจากองค์กรเอกชน บริษัทห้างร้านด้วย ซึ่งผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช โทร 02-356-0050 – 2 ต่อ 16, 081-869-9999 โทรสาร 02-356-0050 ต่อ 21

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »