รวมเนื้อหาบล็อกของเดือนมีนาคม, 2012

เชิญชวนโรงเรียนทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตโครงการ MOENet

วันอังคาร, เดือนมีนาคม 20th, 2012


ขอเชิญชวนโรงเรียนทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตโครงการ MOENet
หลังจากปรับปรุงประสิทธิภาพสื่อ

รายละเอียดการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต

1. เงื่อนไขการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต MOENet (speedtest)

    (1) การทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต (Speed test) นั้น ในแต่ละช่วงเวลาอาจได้ความเร็วที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการใช้งาน
(2) กรณีที่มีการเปิดใช้อินเทอร์เน็ตในรูปแบบอื่น เช่น มีการดาวน์โหลดข้อมูลในขณะทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต จะทำให้ได้ผล Speed Test ที่ได้อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง
    (3) ควรทำการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต (Speed test) หลายๆครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย      ที่ใกล้เคียงมากที่สุด
2. ขั้นตอนทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต คลิ็ก
3. ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต คลิ็กที่นี่

 

 

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิ สัมพันธ์ และเกมการศึกษา

วันพฤหัส, เดือนมีนาคม 8th, 2012
ประกาศสำนัก เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการอบรมการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิ สัมพันธ์ และเกมการศึกษา

       ด้วยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียปฏิ สัมพันธ์และเกมการศึกษา ให้กับครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ และทักษะในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ รวมทั้งประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนในการเรียน การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ รวม 4 ภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง คือ

(เพิ่มเติม…)

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »