รวมเนื้อหาบล็อกของเดือนมกราคม, 2012

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญร่วมประชุมปฏิบัติการด้านอิเลินนิ่ง ปี2555

วันอังคาร, เดือนมกราคม 31st, 2012

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมเสวนาและประชุมปฏิบัติการด้านอีเลินนิ่ง ปี 2555 ในหัวข้อ “วิวัฒนาการจาก e-Learning สู่ we-Learning ” ในวันนศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 ค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท
สนใจดูรายะเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ีที่  http://itsc.cmu.ac.th/elearningday2012/

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

สพฐ.จัดทำบัญชีสื่อการเรียนรู้สำหรับใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555

วันอังคาร, เดือนมกราคม 31st, 2012

สพฐ. ได้จัดทำบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดการเผยแพร่บัญชีปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.3, ป.6, ม.3, ม.6
โดยได้กำหนดการเผยแพร่ รวม 5 รอบ ดังนี้

     รอบที่ 1      วันที่ 13 มกราคม 2555    
     รอบที่ 2      วันที่ 27 มกราคม 2555
    รอบที่ 3      วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
     รอบที่ 4      วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
     รอบที่ 5      วันที่ 12 มีนาคม 2555

ขอให้โรงเรียนใช้บัญชีสื่อการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อพิจารณาเลือกใช้และจัดซื้อให้สอดคล้องกับปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 Clickคลิกเข้าสู่เว็บไซต์บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ฯ

 

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติของ สพป. แพร่ เขต 1

วันอังคาร, เดือนมกราคม 31st, 2012

ตามที่ สพฐ. ได้จัดการแข่งขันทักษะวิาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 25-27 มกรารม 2555 ณ อมแพคเมืองทองธานี โดย มีโรงเรียนในสังกัด สพป. แพร่ เขต 1 เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 22 กิจกรรม จา ก 14 โรงเรียน นั้น มีผลการแข่งขันดังนี้    คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯระดับชาติ

วันศุกร์, เดือนมกราคม 20th, 2012

ด้วยได้รับแจ้งจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ระดับชาติ ที่เมืองทองธานี  โดยขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ  เข้าเว็บการจัดการแข่งขันและพิมพ์บัตรประจำตัวของกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน และครูผู้สอน  ตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนดโดย

ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์    http://www.sregis.net/home/

ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันของ สพป.แพร่ เขต 1   http://www.phrae1.in.th/data/sil_inter.pdf

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

เชิญร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ระดับชาติ ณ เมืองทองธานี

วันอังคาร, เดือนมกราคม 17th, 2012

สพฐ. กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ระดับขาติ  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่าง
วันที่  25 -27 มการาคม  2555 เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน

ดูรายชื่อโรงเรียน นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน และตารางการแข่งขัน โปรดคลิก

ตารางการแข่งขัน
ตารางการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง และการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ตารางการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ตารางการการแข่งขันอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2-4
ตารางการประกวด/แข่งขัน สาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ตารางการแข่งขัน ภาพยนตร์สั้น
ตารางการประกวด/แข่งขันสาระนาฏศิลป์ (ล่าสุด)
ตารางการประกวด/แข่งขันขับร้องเพลง และวงดนตรีลูกทุ่ง
ตารางการประกวด/แข่งขันสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
ตารางการประกวด/แข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
ตารางการประกวด/แข่งขันคอมพิวเตอร์ แก้ไข
ตารางการประกวด/แข่งขันสาระภาษาอังกฤษ
ตารางการประกวด/แข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องบิน สพฐ.
ตารางการประกวด/แข่งขันสาระภาษาไทย
ตารางแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counselor : YC)
ตารางแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ
ตารางแข่งขันสาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตารางแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถดูรายละเอีนดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์   http://www.sregis.net/

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

ขอเชิญฟังบรรยายวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลที่ได้จากโทรทัศน์ครู

วันอังคาร, เดือนมกราคม 17th, 2012

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลที่ได้จากโทรทัศน์ครู  และร่วมฉลองในวันครบรอบ 45 ปี
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ในวันที่ 18 มกราคม 2555 เวลา 9.00 -12.00 น. ขอเชิญชวนครู ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์
และผู้สนใจเข้าร่วมงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ. ดร. สุภาณี  เส็งศรีพวง โทร. 081-2842231

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

งานวันเด็ก 13 มกราคม 2555

วันศุกร์, เดือนมกราคม 13th, 2012

สพป. แพร่ เขต 1 ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ ร่วมกันจัดงานงานด็กแห่งชาติ เมื่อวนัที่ 13 มกราคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น  พร้อมแจกของรางวัลสำหรับเด็กที่มาร่วมงานทุกคน

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »