รวมเนื้อหาบล็อกของเดือนธันวาคม, 2011

สพป.แพร่ เขต 1ร่วมจัดนิทรรศการงานอาชีวศึกษา

วันพุธ, เดือนธันวาคม 28th, 2011

 อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ระหว่างวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2554 ในงานนี้ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ สพป. แพร่ เขต 2 และ สพม. เขต 37 ร่วมจัดนิทรรศการการศึกษาวิชาชีพแบบบูรณาการของจังหวัดแพร่ และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม รมว. กระทรวงศึกษาธิการ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ได้มาเยี่ยมชมนิทรรศการด้วย

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

22 กิจกรรมที่โรงเรียนใน สพป. แพร่ เขต 1 ได้เป็นตัวแทน ระดับประเทศ

วันจันทร์, เดือนธันวาคม 19th, 2011

ขอแสดงความยินดีกับ 22 กิจกรรม ของโรงเรียนใน  สพป. แพร่ เขต 1 ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี  ดังนี้

(เพิ่มเติม…)

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

ขอเชิญโรงเรียนกรอกข้อมูลสำรวจความต้องการTablet

วันจันทร์, เดือนธันวาคม 19th, 2011

สพฐ.ต้องการสำรวจความต้องการสื่อการเรียนรู้สำหรับใช้ในปีการศึกษา 2555 ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ จึงขอให้โรงเรียนทุกโรงกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://210.246.189.41/tablet/  ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 

 

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 61 ของ สพป. และ สศ.

วันอาทิตย์, เดือนธันวาคม 18th, 2011

ตามที่จังหวัดพิจิตรเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครัังที่ 61 นั้น   สพป. แพร่ เขต 1 ได้ลำดับที่ 18 ชนะเลิศ จำนวน 8 กิจกรรม รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 5 กิจกรรม และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 5 กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 93 เหรียญ เหรียญเงิน 52 เหรียญ และเหรียญทองแดง 19 เหรียญ รวมเหรียญ 164 เหรียญ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศที่เมืองทองธานี จำนวน 18 กิจกรรม   โดยมีผลการแข่งขันเรียงตามลำดับเหรียญรางวัลดังนี้

(เพิ่มเติม…)

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานความต้องการแบบเรียน**ดำเนินการด่วน

วันอาทิตย์, เดือนธันวาคม 18th, 2011

ตามที่ สพฐ.กำหนดให้โรงเรียนรายงานความต้องการแบบเรียนในปีการศึกษา 2555 ทาง
เว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbooksurvey ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 โดยโรงเรียนใดไม่ได้รายงานจะไม่ได้รับจัดสรรแบบเรียนในปีการศึกษา 2554 นั้น สพป. แพร่ เขต 1 ตรวจสอบแล้ว มีโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลเลย จำนวน 26 โรง และที่กรอกข้อมูลบางส่วน แต่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูล จำนวน 11 โรงเรียน ช่วงนี้เว็บไซต์ปิด ให้ติดต่อผู้รับผิดชอบ ศน. ทองสุข สุคันธะมาลา ด่วน  ตามรายละเอียด ดังนี้

(เพิ่มเติม…)

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

สรุปจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการที่จังหวัดพิจิตร

วันพุธ, เดือนธันวาคม 7th, 2011

สพป. แพร่ เขต 1 ได้สรุปจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 61  ณ จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 13 -15 ธันวาคม 2554 ดังนี้

(เพิ่มเติม…)

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »