รวมเนื้อหาบล็อกของเดือนกันยายน, 2011

เชิญชวนชื่นชมผลงาน Best Practies ของครู สพป. แพร่ เขต 1

วันพุธ, เดือนกันยายน 21st, 2011

สพป.แพร่ เขต 1 ได้จัดประชุมปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานของครูที่มีผลงานดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้นำเสนอเป็น Best Practies เพื่อรับรางวัลประกาศเกียรติคุณสดุดี ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 มีผลงานเริ่มเผยแพร่แล้ว ขอเชิญทุกท่านเข้าชมได้ที่นี่
http://www.gotoknow.org/planets/lists/view/innophrae1

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานในคลังนวัตกรรม

วันจันทร์, เดือนกันยายน 19th, 2011

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานในคลังนวัตกรรม วันที่ 20 กันยายน 2554 ณ ศุนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT สพป. แพร่ เขต 1

(เพิ่มเติม…)

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

รวมภาพการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนที่ ร.ร วัดเมธังฯ

วันเสาร์, เดือนกันยายน 17th, 2011

ภาพบรรยากาศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่โรงเรียนวัดเมธังกราวาส เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2554

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

รายละเอียดการแข่งขันและคณะกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม(ปรับปรุงล่าสุด)

วันพุธ, เดือนกันยายน 14th, 2011

สพป.แพร่ เขต 1 ได้ปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตกรรมล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554  

ท่านสามารถดูกำหนดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน และรายชื่อคณะกรรมการได้

 ดูรายละเอียดคลิกที่นี่   (ไฟล์ word)

หรือ

คลิกที่นี่     (ไฟล์ htm)

แผนผังการจัดเต้นท์นิทรรศการที่โรงเรียนอนุบาลแพร่

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

เกณฑ์แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่61(ปรับปรุง)

วันอังคาร, เดือนกันยายน 13th, 2011

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน”
หนังสือแจ้ง สพป./สพม. 24/08/54
หนังสือแจ้ง สพป.
หนังสือแจ้ง สพม.
ประกาศบัญชี
บัญชีแนบท้าย
ประกาศเกณฑ์ แก้ไข้ 15/08/54
เกณฑ์กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์และเครื่องบิน)
แก้ไขหลักเกณฑ์การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา แก้ไข 05/09/54
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 กิจกรรม ใบสมัครกิจกรรมบรีส
เกณฑ์กลุ่มการศึกษาพิเศษ
เกณฑ์กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ด้าน ICT

วันจันทร์, เดือนกันยายน 12th, 2011

สพฐ. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดเป็น 4 ภูมิภาค ภาคเหนือจัดที่โรงแรมริมกก รีสอร์ท  จังหวัดเชียงราย มีศึกษานิเทศก์จาก 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 4 -9 กันยายน 2554  สพป. แพร่ เขต 1 ส่ง นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด และนางทองสุข สุคันธะมาลา เข้าร่วมอบรม จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสู่โรงเรียนต่อไป

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

กิจกรรมประกาศเกียรติคุณปี2554

วันจันทร์, เดือนกันยายน 12th, 2011

สพป. แพร่ เขต 1 จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณสดุดี ประจำปี 2554 ในวันที่ 10-11 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส เพื่อคัดเลือกกิจกรรมของผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลในงานวันครู ปี 2555

 

(เพิ่มเติม…)

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

การอบรมเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla

วันจันทร์, เดือนกันยายน 12th, 2011
 สพป. แพร่ เขต 1 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ปีงบประมาณ 2554
หลักสูตร “การเขียนเว็บไซต์ของโรงเรียน ด้วยโปรแกรม Joomla
วันที่  26-28  เมษายน 2554 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT   สพป. แพร่ เขต1 มีผู้เข้ารับการอบรม 40 คน มีเข้าอบรมได้จัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านเข้าชมเว็บไซต์ได้ ตามชื่อเว็บ ดังนี้

(เพิ่มเติม…)

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

การอบรมการใช้ ICTเพื่อการเรียนการสอน

วันจันทร์, เดือนกันยายน 12th, 2011
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ปีงบประมาณ 2554  
หลักสูตร “การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน”  
วันที่  26   สิงหาคม 2554  ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (เพิ่มเติม…)
เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

การอบรมผลิตสื่ออิเลคทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flash

วันจันทร์, เดือนกันยายน 12th, 2011
รายชื่อผู้ส่งสื่อเพื่อขอวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ปีงบประมาณ 2554
หลักสูตร “การผลิตสื่ออิเลคทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Adobe  Flash”
วันที่  15-17  มิถุนายน 2554  ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้าน ICT  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (เพิ่มเติม…)
เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »