รวมเนื้อหาบล็อกของเดือนสิงหาคม, 2011

การอบรมการใช้ ICTเพื่อการเรียนการสอน

วันพุธ, เดือนสิงหาคม 31st, 2011

สพป.แพร่ เขต 1 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT หลักสูตรการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2554  มีผู้เข้ารับการอบรม 47 คน

ดูงานงานของผู้เข้าการอบรม

http://www.youtube.com/watch?v=gnMkFEUbPC4

http://www.youtube.com/watch?v=Qo4lfBep-0g&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=wMG_3s1x5-M

http://www.youtube.com/watch?v=FwMi5_TPYgM

 

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

อีเมล์ของโรงเรียนในแพร่ เขต ๑

วันพุธ, เดือนสิงหาคม 31st, 2011

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำเว็บไซต์สำหรับให้บริการอีเมล์ของโรงเรียน  ชื่อเว็บไซต์  http://emisc.moe.go.th/   สพป. แพร่ เขต 1 ได้จัดทำเมล์ของโรงเรียนแจกให้กับทุกโรงเรียนแล้ว รูปแบบของอีเมล์จะเป็น (ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ)@phrae1.moe.go.th  ส่วนพาสเวิดร์เข้าสู่ระบบให้สอบถามได้ที่ นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด 089-9504828
โดยมีอีเมล์ของโรงเรียนดังนี้

(เพิ่มเติม…)

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

เชิญชวนติดตามความเคลื่อนไหวงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ภาคเหนือ

วันพุธ, เดือนสิงหาคม 31st, 2011

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือที่จังหวัดพิจิตร

 

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 61
www.pc61.net

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน”
หนังสือแจ้ง สพป./สพม. 24/10/54
หนังสือแจ้ง สพป.
หนังสือแจ้ง สพม.
ประกาศบัญชี
บัญชีแนบท้าย
ประกาศเกณฑ์ แก้ไข้ 15/10/54
เกณฑ์กลุ่มการศึกษาปฐมวัย
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)
แก้ไขหลักเกณฑ์การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา แก้ไข 29/10/54
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 กิจกรรม ใบสมัครกิจกรรมบรีส
เกณฑ์กลุ่มการศึกษาพิเศษ
เกณฑ์กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น »

สวัสดี ทุกๆท่าน

วันอังคาร, เดือนสิงหาคม 30th, 2011

สวัสดีครับ เนื่องจากเว็บไซต์เดิม http://www.phrae1.go.th กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง จึงขอใช้เว็บนี้ในการติดต่อประชาสัมพันธ์ไปก่อน เว็บนี้เป็นเว็บบล็อก ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงาน และแสดงความคิดเห็นได้ จึงขอเชิญทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมได้เลยครับ
ประพันธ์

เป็นเนื้อหาในหมวด หมวดทั่วไป | 1 ความเห็น »